Matkaehdot

Matkoillamme noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja (Kilpailu- ja kuluttajaviraston yleiset valmismatkaehdot -linkki) sekä lisäksi matkojemme erikoisluonteen vuoksi seuraavia erityisehtoja:

PWT-Urheilumatkat Oy - ERITYISEHDOT
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on PWT-Urheilumatkat Oy:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, sekä ennakkoon maksetuista palveluista, joista PWT-Urheilumatkat Oy:llä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. erikoishintaiset lentoliput ja eräät majoituspalvelut). PWT-Urheilumatkat Oy:llä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta.
 
Toimistokulut
Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista peritään toimistokuluina 75 euroa/henkilö.
 
Suosittelemme kaikkia asiakkaitamme hankkimaan matkavakuutuksen, jossa on mukana peruutusturvavakuutus. 
 
Mikäli lähtijöitä matkalle on alle 14 henkilöä on PWT-Urheilumatkat Oy:llä oikeus, mutta ei pakkoa, järjestää matka ns. omatoimimatkana. Samoin PWT-Urheilumatkat Oy:llä on oikeus järjestää matkanjohtajan palvelut kohteessa suomenkielen sijaan myös ruotsin- tai englanninkielellä. Matkan varanneille asiakkaille Ilmoitamme asiasta hyvissä ajoin, mikäli em. toteutuu.
 
Sopimus matkan ostamisesta
Sopimus matkan ostamisesta tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta toisinaan (esim. viimehetken ilmoittautumisten yhteydessä) matkavaraus voidaan tehdä myös suullisesti (esim. puhelimessa) jolloin se katsotaan myös sitovaksi.
 
Matkanjärjestäjä ei vastaa matkan kohteena olevan tapahtuman (esim. maratonin tai Hiihdon) peruuntumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta, kilpailuohjelmassa olevista virheistä eikä edellä mainittujen epäkohtien asiakkaille aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista.
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU
Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ns. force majeure -tapauksista kuten lakkotilanteet, luonnonkatastrofit, poliittiset selkkaukset tai muut vastaavat tilanteet.
Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä, kuten mahdollisten liityntäkuljetusten toteutumisesta ja matkustajan pyynnöstä välitetyistä lisäpalveluista, kuten Juoksu- tai hiihtonumeroista. Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä ja esitteessä mainittujen internet-sivujen tiedoista. 
ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMAAN

Juoksu- tai hiihtonumerot eivät sisälly matkan hintaan, vaan ne tilataan erikseen (ellei matkan tiedoissa toisin mainita). Juoksu- tai hiihtonumerot on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä. Tilattuja juoksu- tai hiihtonumeroita ei voi peruuttaa eikä siirtää toiselle henkilölle.

PERUUTUSEHDOT JA TAKAISINMAKSUT EUROOPAN MATKAT
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:
a) mikäli matka peruutetaan vähintään 45 vuorokautta ennen matkan alkua, peritään kuluina voimassa oleva toimistokulu, sekä muut peruutuksesta aiheutuvat todelliset kulut.
b) mikäli peruutus tapahtuu 44 – 14 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskuluina 50 % matkan hinnasta, vähintään kuitenkin voimassaoleva toimistokulu, sekä muut peruutuksesta aiheutuvat todelliset kulut.
c) peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskuluina 100 % matkan hinnasta.
HUOM! Juoksu- tai hiihtonumerotilaus on heti sitova ja peruutuskulut ovat 100 %.
MATKASOPIMUKSEN LUOVUTUS ELI NIMENMUUTOS

Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lento-, -laiva- ja junayhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät samoin lento-, juna- ja laivayhtiöiden sääntöjen mukaan. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Lentolippuihin ei esim. lentoyhtiöiden säännösten mukaan sallita yleensä muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen

MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA LÄÄKÄRIN TAI VIRANOMAISEN TODISTUKSELLA

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on PWT-Urheilumatkat Oy:lla oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä (toimistokulu) sekä ennakkoon maksettuja palveluja vastaava summa, joista PWT-Urheilumatkat Oy:lla ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut, juoksunumerot). PWT-Urheilumatkat Oy ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.
Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta ja sen syystä viipymättä matkanjärjestäjälle ja toimitettava kahden viikon kuluessa selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Lääkärintodistus on oltava päivätty ennen matkan alkua ja siitä on selvästi käytävä ilmi, että matkustaja on estynyt lähtemään kyseiselle matkalle.
LENTOYHTIÖIDEN VASTUU
Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu on rajattu kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla. Lennot lennetään lentoyhtiöiden reittikoneilla siinä matkustusluokassa, johon lentohintatyyppi oikeuttaa.
Matkanjärjestäjä ei vastaa mahdollisista lentoaikataulumuutoksista
MATKUSTAJAN VASTUU
Matkustajan tulee tarkista, että nimet, lähtöpäivä, lento- ja hotellitiedot ovat vahvistuksessa oikein ja ilmoittaa mahdollisista virheistä välittömästi. Muutoin vahvistuksessa olevat tiedot tulevat matkustajaa sitoviksi.
Maksut tulee suorittaa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti. Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus ja peruuttaa varaus. Matkanjärjestäjä on kuitenkin oikeutettu perimään matkustajalta peruutuksesta aiheutuneet kulut.
 
MATKAN HINTA
Hinnat perustuvat sen hetkisiin hintoihin, valuuttakursseihin ja kohdetietoihin. Niiden muuttuessa varaamme oikeuden mahdollisiin hintamuutoksiin. Varaamme myös oikeuden muuttaa matkan hintaa meistä riippumattomien kuljetuskustannusten muutosten sekä uusien ja muuttuneiden verojen ja maksujen perusteella. 
 
NAIS- JA MIESPAIKAT
Yksittäisen mies- tai naispaikan varannut sitoutuu ottamaan lisämaksullisen yhden hengen huoneen / hytin, mikäli ryhmästä ei löydy huonekaveria.
 
ENNAKKOMAKSU JA MATKANVARAUS
Sopimus syntyy, kun matkustaja matkan tilattuaan maksaa matkanjärjestäjän vahvistaman ennakkomaksun. Ennakkomaksu on matkoissa 350 €, ellei matkan yhteydessä ole ilmoitettu toisin. Ennakkomaksun yhteydessä maksetaan myös juoksun / hiihdon ilmoittautumismaksu (juoksu- tai hiihtonumero). Ennakkomaksu erääntyy 7 vuorokauden kuluessa varauksesta. Loppumaksu on suoritettava viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua. 
 
VAKUUTUKSET
Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa. Suosittelemme peruutusturvan sisältämän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa. Samoin tarkistakaa omasta vakuutusyhtiöstänne kilpa- tai kuntourheilun (esim. hiihto tai maraton juoksu) aiheuttamat mahdolliset lisäehdot.
 
PASSIT JA VIISUMIT
Matkustaja hankkii itse viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu puutteellisten asiakirjojen vuoksi.
 
MARATON / HIIHTO (ym. tapahtumat)
Matkanjärjestäjä ei vastaa Maratonin tai Hiihdon tai muun vastaavaan tapahtuman peruuntumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta, kilpailuohjelmassa olevista virheistä eikä edellä mainittujen epäkohtien asiakkaille aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista.
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS TEHDÄ MATKAOHJELMAAN MUUTOKSIA
Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
 
MATKAN TOTEUTUMINEN
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua (poikkeus Yve 12.1). Kaikkien ryhmämatkojemme toteuttaminen vaatii vähintään 10 hengen osallistujamäärää (ellei toisin mainittu). Mikäli tämä ei täyty on PWT-Urheilumatkat Oy:lla oikeus, mutta ei velvollisuus, peruuttaa matka.