Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://www.pwt-urheilumatkat.fi

1. Rekisterinpitäjä
PWT-Urheilumatkat 
Eteläinen-Salmitie 1, 02430 Masala
info@pwt-urheilumatkat.fi 
Y-tunnus: 2605005-7

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteyshenkilö: Simo Sukselainen

3. Rekisterin nimi
PWT-Urheilumatkat – asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi. Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja. Liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi voidaan käsitellä lisäksi ostotietoja tuote- ja tuoteryhmätasolla.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

  • Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, kieli, kansalaisuus, passinnumero ja voimassaoloaika
  • Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä: Ostopäivä, kellonaika, ostopaikka, ostosten loppusumma, maksutapa, ostettu tuote tai palvelu
  • Asiakaspalautteet 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Tietoja saadaan myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen (mm. lento- ja laivayhtiöt).

7. Tietojen luovutus EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolelle 
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin sisällä ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esim. passitiedot lentoyhtiöille.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Tietokantojen käyttö on suojattu tunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja se on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus korjata tietojansa sekä kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Siirto ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

10. Rekisteriselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostetta. Muutoksista ilmoitamme rekisteröidyille, lainsäädännön niin vaatiessa.